Image
Image
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України
Image

ЦЕНТРАЛЬНА ГЕОФІЗИЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
ІМЕНІ БОРИСА СРЕЗНЕВСЬКОГО

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ЗАСНОВАНА У 1855 РОЦІ

Грамота Верховної Ради України
Грамота Верховної Ради України

Послуги

Види інформації, яка може бути надана споживачам

Роз’яснення щодо надання інформації про параметри навколишнього природного середовища

  Зважаючи на чисельні запити відвідувачів сайту Центральної геофізичної обсерваторії щодо безкоштовного надання гідрометеорологічної інформації та інформації про стан забруднення навколишнього природного середовища (далі – інформація) обсерваторія надає роз’яснення з цього приводу.

1. Інформація, яка регулярно оприлюднюється на сайті ЦГО є безкоштовною і використовувати її можна  за умови посилання на джерело інформації.

2. Враховуючи положення статті 22 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 р. № 3814-ХІІ інформація, яка міститься в архівних документах галузевого державного архіву матеріалів гідрометеорологічних спостережень (далі – ГДА МГС)  ДСНС України, не відноситься до публічної інформації і доступ до неї здійснюється на підставі статті 15 вищезгаданого Закону, а саме, ««Громадяни України мають право користуватися документами Національного архівного фонду або їх копіями на підставі особистої заяви і документа, що посвідчує особу. Особи, які користуються документами Національного архівного фонду за службовим завданням, подають документ, що підтверджує їх повноваження», тобто, Ви можете ознайомитись з потрібною Вам інформацією, особисто попрацювавши з архівними документами в галузевому державному архіві матеріалів гідрометеорологічних спостережень ДСНС України за адресою: м. Київ, просп. Науки, 39, корпус 2 (контактний телефон 525-69-69). Архів працює понеділок, вівторок і четвер з 9-00-до 17-00, середа і п’ятниця – санітарні дні. 

3. Разом з тим, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від від 26.10.2011 р. № 1102, додаток 3, пункт 2, підпункт 7, «Узагальнена інформація про гідрометеорологічні та інші параметри навколишнього природного середовища у вигляді бюлетенів, оглядів, карт, довідок тощо в обсягах і форматах, визначених споживачами» надається за оплату.

У зв’язку з цим, необхідно керуватись вище наведеним роз’ясненням при отриманні інформації від ЦГО.


з/п
Назва інформаціїПеріодичніст подання (оновлення)
1. ГІДРОЛОГІЯ  
1.1. Щоденні дані про режим та ресурси поверхневих вод суші по річках та водосховищах України за весь період спостережень від початку по 2004 р. включно; Щорічно (за минулий рік), За запитом
1.2. Багаторічні характеристики гідрологічного режиму
 • характерні рівні води,
 • середні та характерні витрати води,
 • стік весняної повені,
 • дощовий паводковий стік,
 • мінімальні витрати води,
 • витрати та стік зважених наносів,
 • гранулометричний склад зважених та донних наносів,
 • температура води,
 • товщина льоду;
За запитом
1.3. Матеріали спостережень за випаровуванням з водної поверхні Щорічно (за минулий рік), За запитом;
1.4. Складання повних гідрологічних характеристик річок на території України (з фізико-географічним описом та розрахунками гідрологічних характеристик різної забезпеченості); За запитом
1.5. Складання гідрологічних записок річок для технічних проектів з розрахунками окремих елементів гідрологічних характеристик різної забезпеченості; За запитом
1.6. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при наявності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік та його внутрішньорічний розподіл,
 • максимальний стік води весняної повені та дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.7. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при недостатній кількості гідрометричних спостережень; За запитом
1.8. Визначення розрахункових гідрологічних характеристик різної забезпеченості при відсутності даних гідрометричних спостережень
 • річний стік води річок,
 • внутрішній розподіл стоку,
 • максимальний стік води весняної повені, максимальний стік води дощових паводків,
 • мінімальний стік води річок,
 • найвищі рівні води річок;
За запитом
1.9 Розрахункові гідрографи весняної повені та дощових паводків при наявності даних гідрометричних спостережень, при недостатній їх кількості та при їх відсутності  
2. ГІДРОГРАФІЯ  
2.1 Створення спеціальних та  тематичних карт в разі необхідності
2.2 Складання фізико-географічних описів річок та їх басейнів по запитах
3. МЕТЕОРОЛОГІЯ ТА КЛІМАТОЛОГІЯ  
3.1 Основні метеорологічні характеристики минулого місяця по 46 станціях України щомісяця, до 7 числа наступного місяця
3.2 Середні та екстремальні значення метеоелементів за різні періоди спостережень та усереднені за визначений період За запитом
3.3 Атмосферні явища (тривалість, кількість днів)  
3.4 Розрахунки повторюваностей та імовірностей для будь-яких метеоелементів за будь-який період спостережень  
3.5 Опис стихійних явищ  
3.6 Агрокліматичні характеристики з довідкової літератури  
3.7 Характеристики сонячної радіації  
3.8 Аерологічні дані:
 • розрахунки повторюваності, потужності та інтенсивності приземних і піднятих інверсій (ізотермій) по 9 астрологічних станціях України;
 • розрахунки градієнтних спостережень за температурою повітря на різних висотах;
 • інформація по основних параметрах атмосфери на стандартних та ізобаричних поверхнях
 
3.9 Комплексна кліматична характеристика населених пунктів України:
 • фізико-географічний опис місцевості, яка оточує станцію,
 • температурний режим,
 • вітровий режим,
 • вологість,
 • сніговий покрив,
 • опади,
 • метеорологічні явища,
 • інверсії
 
3.10 Коротка кліматична характеристика (окремі елементи клімату)  
3.11 Нетрадиційні характеристики (озонометрія, аномальні явища)  
3.12 Довідки про погодні умови в день народження ювілярів по території України  
4. ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

1) Інформація про екстремально високе і високе забруднення природного середовища (повітря, поверхневі і морські води) на території спостережень гідрометслужби України

щомісячно
2) Огляд про стан забруднення природного середовища на території спостережень гідрометслужби України 2 рази на рік (1 піврічча та рік)
4.1. АЕРОХІМІЯ  
4.1.1 Бюлетень про стан забруднення атмосферного повітря в Києві та містах Київської області (Бровари, Біла Церква, Обухів, Українка) щомісячно
4.1.2 Щорічні дані по забрудненню атмосферного повітря в 53 містах України (середньорічні і максимальні концентрації по забруднюючих домішках) раз на рік
4.1.3 Багаторічні дані хімічному складу опадів по 33 станціях, рН - опадів по 54 станціях України щорічно
4.1.4 Відбір і аналіз проб атмосферного повітря по 21 забруднюючій домішці (включаючи бенз/а/пірен та 8 важких металів) і в т.ч. підфакельні та маршрутні щоденні, по запитах
4.1.5 Аналіз атмосферних опадів по 11 показниках з 33 пунктів на території України За запитом
4.1.6 Надання інформації про фонові концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Києва  
4.2. ГІДРОХІМІЯ  
4.2.1 Бюлетень про стан забруднення поверхневих вод суші на території Київської області щоквартально
4.2.2 Розрахункові фонові концентрації у воді водотоків (по водних об'єктах мережі гідрометслужби) За запитом
4.2.3 Щорічні дані по забрудненню поверхневих вод суші по гідрохімічних показниках на території Україїни (133 водних об'єкти) раз на рік
4.2.4 Проведення хіміко-аналітичних визначень складу поверхневих вод за 41 інгредієнтом, в тому числі на вміст:
 • важких металів атомно-адсорбційним методом,
 • хлорорганічних пестицидів методом газорідинної хроматографії,
 • нафтопродуктів методом спектрофотометрії,
 • іонів натрію та калію методом полум'яної фотометрії
За запитом
4.3. ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТІВ  
4.3.1 Щорічник про стан забруднення ґрунтів на території України за даними спостережень гідрометслужби (пестициди і важкі метали) раз на рік
4.3.2 Проведення аналізу на вміст токсикантів промислового походження (атомно-адсорбційним методом) по запитах
4.3.3 Проведення аналізу на вміст пестицидів в ґрунтах сільськогосподарських угідь (методом газорідинної хроматографії)  
4.4. ГІДРОБІОЛОГІЯ  
4.4.1 Експериментальне визначення токсичності поверхневих, підземних, питних, зворотних вод, водних розчинів та їх сумішей, водних витяжек з ґрунтів, відходів та донних відкладів;  
4.4.2 Визначення рівня безпечного розведення стічних вод при коригуванні і встановленні гранично допустимих скидів речовин, що надходять у водойми зі стічними водами;  
4.4.3 Гідробіологічна характеристика природних/штучних водних об’єктів;  
4.4.4 Визначення якості вод за гідробіологічними показниками (видовий склад і кількісний розвиток фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифітону, вищої водної рослинності тощо);  
4.4.5 Гідробіологічні дослідження води артезіанських свердловин та колодязів;  
4.4.6 Альгологічні дослідження декоративних водойм і відкритих басейнів, рекомендації щодо попередження «цвітіння» води.  
4.5. РАДІОЕКОЛОГІЯ  
4.5.1 Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення поверхневих вод України (річок Дніпро, Десна, Дунай, Півд. Буг)  
4.5.2 Щомісячна довідка про радіоактивне забруднення атмосферного повітря на території України  
4.5.3 Щомісячна довідка про результати радіаційного контролю та потужності експозиційної дози гамма-випромінювань по областях України  
4.5.4 Щорічні довідки про результати спостережень за радіоактивним забрудненням природного середовища по областях України щорічно
4.5.5 Побудова карт, в тому числі прогностичних, радіаційного забруднення території України цезієм-137 та стронцієм-90 (з врахуванням розпаду) на конкретні дати За запитом
4.5.6 Вимірювання  потужності експозиційної дози гамма-випромінення у повітрі, в промислових та житлових приміщеннях, на земельних ділянках  
4.5.7 Визначення вмісту радіонуклідів у продуктах харчування, будівельних та пиломатеріалах з використанням радіохімічного та спектрометричного методів досліджень  
4.5.8 Надання інформації про радіоактивне забруднення природного середовища на території України за весь період спостережень на радіометричній мережі гідрометслужби  
4.5.9 Надання інформації про щільність радіоактивного забруднення ґрунтів на території України на момент обстеження та перерахованої на конкретну дату з урахуванням природного розпаду радіонуклідів  
4.5.10 Проведення обстеження земельних ділянок (визначення потужності експозиційної дози, відбір та лабораторний аналіз проб ґрунту та води)  
© 2024, ЦГО. Використання матеріалів сайту дозволяється тільки з дозволу керівництва центральної геофізичної обсерваторії

Please publish modules in offcanvas position.